KOMPLEXNÉ SLUŽBY
V OBLASTI

CHLADIARENSKÝCH
TECHNOLÓGIÍ

info@profichladenie.sk • 0903 729 985

info@profichladenie.sk
0903 729 985

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Asi 75% celkovej spotreby energie v domácnosti sa prekúri. 

Ceny energií stúpajú. Preto je treba uvažovať o inom ako klasickom vykurovaní. A to s ohľadom na úsporu energie aj šetrnosť k životnému prostrediu.

Tepelné čerpadlá sa radia medzi alternatívne zdroje energie, pretože umožňujú odoberať teplo z okolitého prostredia (vody, vzduchu alebo zeme), prevádzať ho na vyššiu teplotnú hladinu a následne účelne využiť pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody.

Úspora nákladov na vykurovanie až 80%

Scroll to Top